Kontaktuppgifter

Vid nödsituationer ring 112.

Räddningsverkets växel betjänar dig i icke brådskande ärenden

Egentliga Finlands regionala räddningsverk, telefonväxel 02 263 3111.

Betjänande brandinspektör ger råd

Betjänande brandinspektör ger betjäning vardagar kl. 9–15.

Fråga om egenkontroll av fastigheter

I frågor som rör egenkontroll når du brandinspektören må–fr kl. 9–14.

  • tfn 040 5462 189

Olycksrapporter

Olycksrapporter kan begäras via e-post.

Räddningsverkets personal

Du hittar räddningsverkets personal genom att söka efter kontaktinformation.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@turku.fi.

Adress

Åbo central brandstation
Eriksgatan 35
20100 Åbo