Kundservice

Hittegods

Hittegods som glömts i ambulansen finns på centralbrandstationen på Eriksgatan 35 i Åbo.

Du hittar räddningsverkets personal och verksamhetsställen samt den regionala räddningsnämndens medlemmar genom att söka efter kontaktinformation. Du kan söka efter uppgifter bl.a. på namnet, branschen eller enheten.

Respons kan ges i feedbacktjänsten. Svar som ges i webbtjänsten gagnar förutom den som ger responsen även andra som använder tjänsten.

Nyckelord: