Tulipysäkki

Anmäl om barn eller unga som tänder på

Uppgifter om ett barn eller en ung person som tänder på kan ges till räddningsverket per e-post.

I anmälan ska åtminstone barnets namn och kontaktuppgifter uppges.

Uppgifterna förmedlas till det egna områdets socialarbetare, som kallar till intervention.

Tulipysäkki ingriper i minderårigas olovliga hantering av eld

Tulipysäkki-projektet tar tag i olovlig hantering av eld, när det är fråga om minderåriga barn och ungdomar. Räddningsmyndigheten samarbetar med socialarbetarna och polisen.

Ett barn eller en ungdom som blir fast för att olovligt ha hanterat eld måste delta i en diskussion som går under namnet intervention. Till interventionen kallas det eller de barn som anlagt en brand och deras vårdnadshavare. I diskussionen deltar alltid räddningsmyndigheten och en socialarbetare. Beroende på fallets karaktär och personernas ålder deltar polisen vid behov eller om polisen så önskar.

Syftet med interventionen är att få barnen och ungdomarna att inse att om det inte var första gången som de lekte med elden, så var det i alla fall sista gången. Diskussionen förs i konstruktiv anda och på en nivå som är lämplig för barnet eller den unga.

Att avsiktligt anlägga en eldsvåda är ett brott. Åldern för tillräknelighet är 15 år och då införs uppgifterna i straffregistret. Även barn under 15 år är ersättningsskyldiga.

Det är viktigt att föräldrarna i hemmet diskuterar hanteringen av eld och att barnen får lära sig att på ett tryggt sätt tända en eld, till exempel ett ljus eller en brasa.

Ytterligare information:

 

Nyckelord: