Skärgårdens säkerhetsdag

Ytterligare information om Skärgårdens säkerhetsdag

 

Skärgårdens säkerhetsdag som Egentliga Finlands räddningsverk ordnar varje sommar riktas liksom namnet säger till skärgårdsbor och sommargäster. Avstånden i skärgården är långa och det kan ta lång tid innan hjälp anländer från fastlandet. Målet med säkerhetsdagen är att förbättra säkerheten bland dem som vistas i skärgården genom att visa hur man på egen hand kan förebygga olyckor och agera om en olycka inträffar.

Evenemanget ordnades första gången år 2013 och teman har varit brandsäkerhet, förstahandssläckning, livräddande första hjälpen, egenkontroll, koordinater till sommarstugan samt samtal till nödnumret. Förutom räddningsverket deltar också andra myndigheter i Skärgårdens säkerhetsdag.

Evenemanget lämpar sig för hela familjen.