NouHätä!

Ytterligare information om NouHätä!-tävlingen i Egentliga Finland

Läs mer om NouHätä!-kampanjen

NouHätä!-kampanjen

NouHätä! är en kampanj i räddningskunskap speciellt för åttondeklassister i grundskolan. Den ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Syftet med NouHätä!-kampanjen är att öka de ungas förmåga att förutsäga och förhindra farosituationer samt att ge kunskaper att agera rätt ifall det inträffar en olycka. Man kan delta i kampanjen på NouHätä!-kampanjens webbplats.

Gör så här för att delta:

 1. Anmäl er senast den 4 februari 2022 på adressen www.nouhata.fi. Information om er skolas anmälan skickas till räddningsverket. 
 2. Utnyttja det kostnadsfria undervisningsmaterialet: nouhata.fi/sv/studiematerial
 3. Håll en eller flera säkerhetslektioner för eleverna i årskurs 7–9.
 4. Om ni vill, kan era åttondeklassare delta i NouHätä!-tävlingen.
 5. Njut av en säkrare skola.

En virtuell säkerhetslektion 20.1.2022

 • kl 9.15 - 10.00 (på finska)
 • kl 10.15 - 11.00 (på svenska)

Härifrån till den svenska inspelningen

 

Action-dag för lärare

 

Bland alla skolor som anmält sig till NouHätä-kampanjen lottar vi ut en skola som vinner
en Action-dag för lärare! Action-dagen ordnas i mars 2022, noggrannare tidpunkt fastslås
tillsammans med den vinnande skolan. Action-dagen innehåller bland annat info om skolans brandsäkerhet, primärsläckning- och förstahjälp-punkter samt en måltid.

NouHätä!-tävlingen

Som en del av kampanjen ordnar de regionala räddningsverken en NouHätä!-tävling. Egentliga Finlands räddningsverk kontaktar landskapets högstadier i slutet av året, då anmälan till kampanjen och tävlingen inleds.

De skolor som anmält sig till tävlingen ordnar inledande uttagningar, i vilka ingår ett teoriprov samt om skolan så vill ett kunskapsprov. Räddningsverket sänder anvisningar om arrangemangen före de inledande uttagningarna.

De tre bästa lagen i varje skola tävlar om mästerskapet i en regional tävling på våren. Vinnaren av den regionala tävlingen får delta i finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio i april. Anmälan till kampanjen senast 4.2.2022 via webbadressen www.nouhata.fi

Gör så här för att delta:

 1. Undervisning i skolorna. Studiematerial finns på webbsidorna www.nouhata.fi/oppimateriaalit
 2. Digital kvaltävling 28.2.-18.3.2022! NouHätä-tävlingarnas kval ordnas digitalt. I kvaltävlingen är lagens antal per skola inte begränsat. Deltagandet förutsätter att skolan är anmäld till kampanjen. För att delta i de övriga tävlingsmomenten bör man delta i den digitala kvaltävlingen. Anvisningar för den digitala kvaltävlingen skickas till samtliga skolor som anmält sig till NouHätä-kampanjen då anmälningstiden är över. Kvaltävlingen innehåller teori- samt olika identifieringsuppgifter. Tack vare tidigare års respons och erfarenheter är nu tävlingens tekniska lösningar enklare, allt som behövs för att delta är en dator samt en fungerande internet förbindelse.
 1. Den regionala tävlingen 7.4.2022. De bästa lagen i uttagningstävlingen inbjuds att delta i den regionala tävlingen.  
 2. Finalen 28.4.2022. Det lag som vinner den regionala tävlingen får delta i en intressant resa till den riksomfattande finalen som ordnas på räddningsinstitutet i Kuopio. Räddningsverket ordnar transporten och inkvarteringen.
Nyckelord: