NouHätä!

Ytterligare information om NouHätä!-tävlingen i Egentliga Finland

Läs mer om NouHätä!-kampanjen

NouHätä!-kampanjen

NouHätä! är en kampanj i räddningskunskap speciellt för åttondeklassister i grundskolan. Den ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Syftet med NouHätä!-kampanjen är att öka de ungas förmåga att förutsäga och förhindra farosituationer samt att ge kunskaper att agera rätt ifall det inträffar en olycka. Man kan delta i kampanjen på NouHätä!-kampanjens webbplats.

Gör så här för att delta:

 1. Anmäl er senast den 12 februari 2021 på adressen www.nouhata.fi. Information om er skolas anmälan skickas till räddningsverket. Anmälning  förutsätter inte deltagande i tävlingen.
 2. Utnyttja det kostnadsfria undervisningsmaterialet: nouhata.fi/sv/studiematerial
 3. Håll en eller flera säkerhetslektioner för eleverna i årskurs 7–9.
 4. Om ni vill, kan era åttondeklassare delta i NouHätä!-tävlingen.
 5. Njut av en säkrare skola.

En virtuell säkerhetslektion 14.1.2021 kl 9.15 (på finska) och 10.15 (på svenska).

Delta i lektionen här!

Logga in som gäst (Guest).  I Name-rutan fyller ni i skolans namn och antalet deltagare.

Den lektionen är ca. 45 minuter lång.

På lektionen behandlas bl.a. följande teman:

 • NouHätä!-kampanjen
 • Brandsäkerhet
 • Att ringa ett nödsamtal
 • Första hjälpen
 • På olycksplatsen

NouHätä!-tävlingen

Som en del av kampanjen ordnar de regionala räddningsverken en NouHätä!-tävling. Egentliga Finlands räddningsverk kontaktar landskapets högstadier i slutet av året, då anmälan till kampanjen och tävlingen inleds.

De skolor som anmält sig till tävlingen ordnar inledande uttagningar, i vilka ingår ett teoriprov samt om skolan så vill ett kunskapsprov. Räddningsverket sänder anvisningar om arrangemangen före de inledande uttagningarna.

De tre bästa lagen i varje skola tävlar om mästerskapet i en regional tävling på våren. Vinnaren av den regionala tävlingen får delta i finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio i april.

Gör så här för att delta:

 1. Anmälan till kampanjen senast 12.2.2021 via webbadressen www.nouhata.fi
   
 2. Undervisning i skolorna. Studiematerial finns på webbsidorna www.nouhata.fi/oppimateriaalit
   
 3. Noggrannare information om tävlingens genomtörande och tidtabell skickas till skolorna under hösten 2020.
 • Räddningsverket skickar anvisningar om uttagningstävlingen och frågorna och svaren i teoriprovet till de skolor som meddelat att de deltar i kampanjen
 • Skolorna ska ordna sin uttagningstävling. 
 • Lärarna övervakar uttagningstävlingen och poängbedömer provet och skickar sedan de två bästa tävlingsresultaten i skolan till räddningsverket. På detta sätt anmäler sig skolan till NouHätä!-tävlingen.
 • Teoriprovet till adressen: Egentliga Finlands räddningsverk, Utbildning, ”NouHätä!”, Eriksgatan 35, 20100 Åbo, eller till: pelastuslaitos.koulutus@turku.fi.
 1. Den regionala tävlingen. De bästa lagen i uttagningstävlingen inbjuds att delta i den regionala tävlingen.  
 2. Finalen. Det lag som vinner den regionala tävlingen får delta i en intressant resa till den riksomfattande finalen som ordnas på räddningsinstitutet i Kuopio. Räddningsverket ordnar transporten och inkvarteringen.
Nyckelord: