NouHätä!

Ytterligare information om NouHätä!-tävlingen i Egentliga Finland

Läs mer om NouHätä!-kampanjen

NouHätä!-kampanjen

NouHätä! är en kampanj i räddningskunskap speciellt för åttondeklassister i grundskolan. Den ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Syftet med NouHätä!-kampanjen är att öka de ungas förmåga att förutsäga och förhindra farosituationer samt att ge kunskaper att agera rätt ifall det inträffar en olycka. Man kan delta i kampanjen på NouHätä!-kampanjens webbplats.

Gör så här för att delta:

 1. Anmäl er senast den 4 februari 2022 på adressen www.nouhata.fi. Information om er skolas anmälan skickas till räddningsverket. 
 2. Utnyttja det kostnadsfria undervisningsmaterialet: nouhata.fi/sv/studiematerial
 3. Håll en eller flera säkerhetslektioner för eleverna i årskurs 7–9.
 4. Om ni vill, kan era åttondeklassare delta i NouHätä!-tävlingen.
 5. Njut av en säkrare skola.

En virtuell säkerhetslektion 20.1.2022

 • kl 9.15 - 10.00 (på finska)
 • kl 10.15 - 11.00 (på svenska)

Anvisningar om deltagandet i lektionen syns på sidorna senare och skickas till skolorna som anmält sig till kampanjen. 

Den lektionen är ca. 45 minuter lång.

På lektionen behandlas bl.a. följande teman:

 • NouHätä!-kampanjen
 • Brandsäkerhet
 • Att ringa ett nödsamtal
 • Första hjälpen
 • På olycksplatsen

NouHätä!-tävlingen

Som en del av kampanjen ordnar de regionala räddningsverken en NouHätä!-tävling. Egentliga Finlands räddningsverk kontaktar landskapets högstadier i slutet av året, då anmälan till kampanjen och tävlingen inleds.

De skolor som anmält sig till tävlingen ordnar inledande uttagningar, i vilka ingår ett teoriprov samt om skolan så vill ett kunskapsprov. Räddningsverket sänder anvisningar om arrangemangen före de inledande uttagningarna.

De tre bästa lagen i varje skola tävlar om mästerskapet i en regional tävling på våren. Vinnaren av den regionala tävlingen får delta i finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio i april. Anmälan till kampanjen senast 4.2.2022 via webbadressen www.nouhata.fi

Gör så här för att delta:

 1. Undervisning i skolorna. Studiematerial finns på webbsidorna www.nouhata.fi/oppimateriaalit
 2. Efter undervisningen kan åttondeklassarna bilda tremannalag som sedan deltar i NouHätä!-uttagningstävlingen.
 • Räddningsverket skickar anvisningar om uttagningstävlingen och frågorna och svaren i teoriprovet till de skolor som meddelat att de deltar i kampanjen
 • Skolorna ska ordna sin uttagningstävling senast 18.3.2022
 • Lärarna övervakar uttagningstävlingen och poängbedömer provet och skickar sedan de två bästa tävlingsresultaten i skolan till räddningsverket. På detta sätt anmäler sig skolan till NouHätä!-tävlingen.
 • Teoriprovet senast 24.3.2022 till adressen: Egentliga Finlands räddningsverk, Utbildning, ”NouHätä!”, Eriksgatan 35, 20100 Åbo, eller till: pelastuslaitos.koulutus@turku.fi.
 1. Den regionala tävlingen 7.4.2022. De bästa lagen i uttagningstävlingen inbjuds att delta i den regionala tävlingen.  
 2. Finalen 28.4.2022. Det lag som vinner den regionala tävlingen får delta i en intressant resa till den riksomfattande finalen som ordnas på räddningsinstitutet i Kuopio. Räddningsverket ordnar transporten och inkvarteringen.
Nyckelord: