NouHätä!

Ytterligare information om NouHätä!-tävlingen i Egentliga Finland

Läs mer om NouHätä!-kampanjen

NouHätä!-kampanjen

NouHätä! är en kampanj i räddningskunskap speciellt för åttondeklassister i grundskolan. Den ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Syftet med NouHätä!-kampanjen är att öka de ungas förmåga att förutsäga och förhindra farosituationer samt att ge kunskaper att agera rätt ifall det inträffar en olycka. Man kan delta i kampanjen på NouHätä!-kampanjens webbplats.

Gör så här för att delta:

  1. Anmäl er senast den 3 februari 2023 på adressen https://nouhata.fi/sv/anmalning/. Information om er skolas anmälan skickas till räddningsverket. 
  2. Utnyttja det kostnadsfria undervisningsmaterialet: https://nouhata.fi/sv/studiematerial
  3. Håll en eller flera säkerhetslektioner för eleverna i årskurs 7–9.
  4. Om ni vill, kan era åttondeklassare delta i NouHätä!-tävlingen.
  5. Njut av en säkrare skola.

En virtuell säkerhetslektion 11.1.2023

  • kl 9.15 - 10.00 (på finska)
  • kl 10.15 - 11.00 (på svenska)

Från denna länk till lektionen.

NouHätä!-tävlingen

Som en del av kampanjen ordnar de regionala räddningsverken en NouHätä!-tävling. Egentliga Finlands räddningsverk kontaktar landskapets högstadier i slutet av året, då anmälan till kampanjen och tävlingen inleds.

NouHätä! digital kvaltävling 27.2.–17.3.

NouHätä! regiontävling 4.4.2023

NouHätä! finalen 27.4.2023

    Nyckelord: