Kampanjer och projekt

Ytterligare information:

En av räddningsverkets viktigaste uppgifter är att förebygga olyckor samt utbilda kommuninvånare att agera rätt vid olyckor. Kampanjer, projekt och evenemang är ett sätt att främja en positiv inställning bland kommuninvånarna till att sköta om säkerheten såväl hemma, i skolan, i arbetet som på fritiden.

Till räddningsverkets och dess samarbetspartners kampanjer, projekt och evenemang hör bl.a. NouHätä!-kampanjen och -tävlingen, 112-dagen, Skärgårdens säkerhetsdag, VarTu samt Brandsäkerhetsveckan.

Nyckelord: