Regionala räddningsnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Sammanträden, 2021

 • torsdag 28.1.2021 kl. 17:00
   
 • torsdag 25.2.2021 kl. 17:00
   
 • torsdag 18.3.2021 kl. 17:00
   
 • torsdag 29.4.2021 kl. 17.00
   
 • torsdag 27.5.2021 kl. 17.00

Regionala räddningsnämnden, som är räddningsväsendets högsta beslutanderättsorgan i landskapet, består av 15 medlemmar. Åbo har fem platser i räddningsnämnden, Åboregionens övriga kommuner har tre, Nystad, Loimaa och Salo har vardera två och Pargas en.

Föredragande i nämnden är räddningsdirektör Jari Sainio. Nämndens sekreterare är Mika Kontio.