Regionala räddningsnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Sammanträden 2022

  • torsdag 3.2.2022 kl. 17.00
  • torsdag 17.3.2022 kl. 17.00
  • torsdag 28.4.2022 kl. 17.00
  • torsdag 2.6.2022 kl. 17.00

Regionala räddningsnämnden, som är räddningsväsendets högsta beslutanderättsorgan i landskapet, består av 15 medlemmar. Åbo har fem platser i räddningsnämnden, Åboregionens övriga kommuner har tre, Nystad, Loimaa och Salo har vardera två och Pargas en.

Föredragande i nämnden är räddningsdirektör Jari Sainio. Nämndens sekreterare är Mika Kontio.