Regionala räddningsnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring offentliggörs i det allmänna datanätet den andra vardagen veckan efter sammanträdet.

Sammanträden, 2020

  • torsdag 13.8.2020 kl. 15.00 (i samband med budgetseminariet, börjar kl 9)
  • tisdag 15.9.2020 kl. 17.00
  • torsdag 12.11.2020 kl. 17.00
  • torsdag 10.12.2020 kl. 17.00

Regionala räddningsnämnden, som är räddningsväsendets högsta beslutanderättsorgan i landskapet, består av 15 medlemmar. Åbo har fem platser i räddningsnämnden, Åboregionens övriga kommuner har tre, Nystad, Loimaa och Salo har vardera två och Pargas en.

Föredragande i nämnden är räddningsdirektör Jari Sainio. Nämndens sekreterare är Mika Kontio.