Kungörelser

Räddningsverkets kungörelser

-

Kungörelsen är ett officiellt förfarande för att gå ut med information till kommuninvånarna, i synnerhet för dem vars liv informationen i fråga kan påverka. Räddningsverkets kungörelser publiceras i sammandrag på vår webbplats.

Räddningsverkets kungörelser finns även på Åbo stads officiella anslagstavla, som sitter på Åbo-punkten på adressen Puolalagatan 5. Dessutom står kungörelserna på den officiella anslagstavlan i den aktuella kommunen. Kungörelserna är uppe i minst 14 dagar, i enlighet med lagen, eller fram till datumet för det aktuella mötet eller leveransen.