Beslutsfattande

I Egentliga Finland hanteras räddningsväsendet av den regionala räddningsnämnden i Egentliga Finland och Egentliga Finlands räddningsverk som lyder under denna. De övriga 27 kommunerna i landskapet betalar en andel av räddningsväsendets utgifter till Åbo stad baserat på antalet invånare.

Regionala räddningsnämnden, som är räddningsväsendets högsta beslutanderättsorgan i landskapet, består av 15 medlemmar. Åbo har fem platser i räddningsnämnden, Åboregionens övriga kommuner har tre, Nystad, Loimaa och Salo har vardera två och Pargas en.

Regionala räddningsnämndens protokoll och föredragningslistor publiceras på internet.