Pytssprutor och snabbrandposter

Pytsspruta

I pytssprutan finns ofta en 12 liters metallbehållare. Till den hör en slang som är minst 70 cm lång. I pytssprutan finns en handdriven pump med vilken vattnet pumpas på brandhärden. Vattnets släckningseffekt kan effektiviseras med hjälp av filmbildande skumvätska, varvid effekten är både kylande och kvävande.

Pytssprutan är enkel att använda, effektiv och lämpar sig väl för släckning av organiska, fasta och fibrösa ämnen.

Snabbrandpost

En snabbrandpost är förhandssläckningsutrustning som är kopplad till vattenledningsnätet och placerad i ett skyddsskåp på en vägg i en byggnad. Till snabbrandposten hör en avstängningsventil som öppnas för hand, en slang, en rulle och ett strålrör.

Snabbrandposten har en kylande effekt vid släckning och den lämpar sig väl för nästan alla typer av bränder. Ofta glöms snabbrandposterna bort i fastighetens service- och skötselprogram och därför är underhållskontrollerna av dem ofta försummade. Många slangar i snabbrandposterna är gamla och sköra och ventilerna kan vara tilltäppta, och därför är det osäkert om snabbrandposterna fungerar vid en brand. Fastigheternas ägare/innehavare borde komma ihåg att också sköta om underhållet av snabbrandposterna.