Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckaren lämpar sig väl för släckning av el- och vätskebränder. Koldioxid är ren gas som inte skräpar ner omgivningen och därför lämpar den sig särskilt väl även för släckning av bränder i elapparater. Koldioxid leder inte ström.

Koldioxiden är effektiv eftersom den tränger undan syret och har en kylande effekt. Koldioxiden kommer ut med en temperatur på cirka -75 grader och därför ska man inte släcka människors kläder med den.

Vid släckning i små lokaler måste du beakta att koldioxiden kraftigt tränger undan syret. Avlägsna dig alltså från lokalen, när du har använt en koldioxidsläckare. Koldioxidsläckare fungerar bäst inomhus, eftersom bland annat vinden kan försämra dess effekt utomhus.

Användning av handsläckare

Kontrollera för vilka bränder släckaren lämpar sig och läs på förhand bruksanvisningen på sidan av släckaren.

  1. Rikta munstycket mot brandhärden.
  2. Syftet är att rikta strålen mot lågornas bas.
  3. Utlös släckaren med ventilhandtaget.
  4. Sprid ut släckmedlet jämnt över brandhärden med en något svepande rörelse.
  5. Töm inte hela släckaren på en gång, utan följ med att branden slocknar ordentligt.

Handsläckarens användningsavstånd varierar beroende på vilken typ av släckare som används

Med koldioxidsläckare kan effektiv släckning utföras på 0,5–1,5 meters avstånd från brandhärden. Beakta koldioxidens kylande och kvävande effekt.

Med en pulversläckare utförs släckningen på 1,5–3 meters avstånd från brandhärden.

Med en vattensläckare utförs släckningen på 3 meters avstånd eller ännu längre från brandhärden beroende på brandens karaktär.

Med skum- och vätskesläckare kan man effektivt släcka en brand på 0,5–1,5 meters avstånd från brandhärden.

Nyckelord: