Pulversläckare

Pulversläckare är den vanligaste typen av släckare. Tack vare ABC-klassificeringen lämpar de sig för nästan all släckning, såsom släckning av fasta, vätskeformiga och gasformiga ämnen. Pulversläckare lämpar sig också för släckning av elbränder. Pulvret avbryter kemiskt brandens kedjereaktion och det har också en kvävande effekt.

Förutom ABC-klassificeringen finns pulversläckare av BC-klass för specialsituationer inom industrin samt D-klass avsedd för metallbränder.

Användning av handsläckare

Kontrollera för vilka bränder släckaren lämpar sig och läs på förhand bruksanvisningen på sidan av släckaren.

  1. Rikta munstycket mot brandhärden.
  2. Syftet är att rikta strålen mot lågornas bas.
  3. Utlös släckaren med ventilhandtaget.
  4. Sprid ut släckmedlet jämnt över brandhärden med en något svepande rörelse.
  5. Töm inte hela släckaren på en gång, utan följ med att branden slocknar ordentligt.

Handsläckarens användningsavstånd varierar beroende på vilken typ av släckare som används

Med koldioxidsläckare kan effektiv släckning utföras på 0,5–1,5 meters avstånd från brandhärden. Beakta koldioxidens kylande och kvävande effekt.

Med en pulversläckare utförs släckningen på 1,5–3 meters avstånd från brandhärden.

Med en vattensläckare utförs släckningen på 3 meters avstånd eller ännu längre från brandhärden beroende på brandens karaktär.

Med skum- och vätskesläckare kan man effektivt släcka en brand på 0,5–1,5 meters avstånd från brandhärden.

Nyckelord: