Brandfilt

Brandfilten är den enklaste och billigaste primärsläckningsutrustningen hemma och på fritiden

Brandfilten är lättanvänd och förmånlig släckningsutrustning för varje hem. Den är gjord av obrännbart material och har en kvävande effekt. Skaffa en tillräckligt stor brandfilt för att skydda dig själv och för att säkert kunna täcka det brinnande objektet.

Brandfilten lämpar sig utmärkt för bränder i elapparater och små bränder i vätskebehållare. Brandfilten är också en av de bästa släckningsutrustningarna, ifall det börjar brinna i kläderna på en annan människa.

Den rekommenderade storleken är minst 120 x 180 cm, för då kan den som släcker en eld skydda sig själv från brännskador. Brandfilten kan tvättas efter användning.

Användning av brandfilten

  • Dra ut filten med hjälp av handtagen.
  • Ta tag i filtens handtag eller hörn och skydda händerna bakom filten.
  • Sträck händerna rakt framåt.
  • Närma dig elden med vinden i ryggen i skydd av filten.
  • Bred ut filten över lågorna och kväv elden.
  • Lämna kvar filten.

Om kläderna brinner

  • Vid brand i kläderna ska du placera offret på marken och svepa om brandfilten tätt.
  • Börja med överkroppen och låt offrets huvud vara utanför.
  • Ge omedelbart första hjälpen och ring 112.

 

Nyckelord: