För caravanaren

Ska du åka på en resa?

Skriv ut och ta med Brandsäkerhets checklista för caravanare!

Utskrivbar checklista

Innan man åker iväg lönar det sig att repetera hur man korrekt väjer för ett utryckningsfordon i trafiken. Det lönar sig också att reda ut hur man handlar på en trafikolycksplats. Instruktioner finns nedan:

Att väja för utryckningsfordon

Agerande på platsen för en trafikolycka

Vad ska man ta med sig på resan?

När det finns en varningstriangel och säkerhetsväst i bilen är det tryggare att stanna upp i trafiken och hjälpa till på en trafikolycksplats. Det lönar sig att förvara säkerhetsvästarna till exempel i dörren på chaufförens sida så de är lättillgängliga.

Det är bra att ha en fungerande brandvarnare i husbilar och -vagnar eftersom dessa har sovplatser. En husbil eller -vagn som antänds brinner ganska snabbt så en fungerande brandvarnare är ett ytterst viktigt tillbehör. Kontrollera alltid brandvarnarens batterier före resan.

Det är bra att ha en släckningsfilt för primärsläckning. Släckningsfilten är ett oersättligt hjälpmedel till exempel vid släckning av oljebrand i köket. Det lönar sig dessutom att införskaffa en handbrandsläckare. Varje resenär bör veta var släckaren finns och hur den används.

Om gasarmatur

I många husbilar och -vagnar finns en gasspis. Man bör undvika att förvara antändbara föremål nära spisen. Det kan också vara bra att installera en gasvarnare i köksutrymmet som uppger möjliga gasläckor. Kom ihåg att stänga av gasspisen omsorgsfullt efter att du använt den.

I fordonet får man förvara upp till 25 kg flytgas. Innan man åker iväg är det bra att försäkra sig om att gasflaskorna förvaras stadigt antingen i ett flaskutrymme som är separat från bostadsutrymmen eller i en ställning som monteras utanför korgen.

Flaskutrymmet ska tätas från bostadsutrymmet och det bör kunna vädras i utomhusluft. Flaskorna i monteringsställningen bör skyddas med ett låsbart hölje som täcker åtminstone flaskornas övre del.

Att göra upp eld

Att grilla och göra upp eld hör till mångas resplaner. Innan man tänder en brasa bör man alltid kontrollera att det inte råder varning för skogs- eller gräsbrand.  Då varningarna råder är det absolut förbjudet att göra upp eld. Som öppen eld klassas all sådan eld som kan spridas i omgivningen genom en gnista eller via marken.

Rådande varningar på Meteorologiska institutets webbsidor

I husbilar och -vagnar finns ofta olika förtält och markiser. Under förtältet eller markisen bör man inte göra upp eld eller grilla. Placera alltid grillen på ett underlag som inte kan antändas, och vinden inte kan välta grillen.

Resenären bör också bekanta sig med campingområdens egna instruktioner. Campingområden kan ha separata begränsningar för hantering av eld.