Adressangivelser

Rätt vägledning snabbar på räddningsarbetet

Adressnummer

Ägaren till byggnaden ansvarar för att fastighetens adressnummer och trapphusbeteckning syns från gatan eller ända från en annan trafikled. Numret ska vara minst 12 cm högt och tydligt kunna avskiljas från bakgrunden. Numret ska även synas när det är mörkt och vägleda räddningsfordon till fastigheten.

Om fastigheten inte syns från den angivna vägen eller det är mer än 50 meter från vägen till gården ska en skylt med det vägledande adressnumret även placeras vid vägkanten på ett stolpe som är cirka 120–150 cm hög.

Det kan finnas krav på att adressnumret ska vara upplyst i stadens eller kommunens byggnadsbestämmelser.

Tavla med tomtkarta

Om det är flera byggnader på samma tomt ska det vid behov finnas en tavla med tomtkarta. Tavlan placeras på parkeringsplatsen eller vid infartsvägen.

Ytterligare information om tavlor med tomtkarta hittar du i brandsäkerhetsguiden för höghus.