Göra upp öppen eld

Ytterligare information hittar du på räddningsväsendets webbsidor:

  • Särskild omsorgsfullhet ska iakttas vid hantering av eld. När man tänder eld måste man alltid även vara beredd på förhandssläckning och för att tända en öppen eld måste man ha markägarens tillstånd.

Varning för skogsbrand

  • En brasa eller annan öppen eld får aldrig tändas om det är varning för kraftiga vindar eller fara för skogs- och gräsbrand.
  • Räddningsmyndigheten i området kan förbjuda att göra upp öppen eld eller annan verksamhet som medför brandfara under en begränsad tid när brandfaran är uppenbar. Man informerar om förbudet i de regionala medierna.

Vad är öppen eld?

  • En brasa eller motsvarande som kan spridas med vinden längs marken eller genom gnistor från elden.
    Exempelvis engångsgrillar räknas som öppen eld enligt räddningslagen. Engångsgrillar är lätta, placeras direkt på marken och välter lätt i vinden.

Vad är inte öppen eld?

  • Grillar som är isolerade från marken, eldstäder i tegel, stenmaterial eller motsvarande utrustning är inte en öppen eld enligt räddningslagen.