Bränning av ris och kvistar

Bränning av ris och kvistar behöver inte anmälas till räddningsmyndigheten

Anvisningar för bränning av ris och kvistar:

 • Bränning av ris och kvistar behöver inte anmälas till räddningsmyndigheten.
   
 • Bekräfta att det är tillåtet att bränna ris och kvistar hos miljömyndigheten i kommunen. I flera kommuner är det helt förbjudet att bränna ris, hyggesrester och löv genom en öppen brasa, i en tunna eller i annan motsvarande behållare i tätbebyggda områden.
   
 • Att bränna avfall är helt förbjudet.
   
 • Kom ihåg att kontrollera reglerna i kommunen där stugan ligger, då de kan skilja sig från bestämmelserna i din boendekommun.
   
 • Det krävs tillstånd av markägaren att få göra upp öppen eld.
   
 • Bränningen av ris och kvistar får inte orsaka olägenheter för grannarna.
   
 • Ris och kvistar måste naturligtvis alltid brännas på en säker plats och det är bra att ha vatten och förstahandssläckare nära till hands. Elden måste också övervakas. Askan kan vara het i flera dagar och elden kan därför flamma upp på nytt.
 • Om elden sprider sig, kan du först försöka släcka den själv med förstahandssläckaren. Om elden inte går att släcka, ska du varna andra och genast ringa nödnumret 112.

Kom ihåg att det är förbjudet att göra upp en öppen eld om det råder varning för skogsbrand, gräsbrand eller annan brandrisk.

Nyckelord: