Utrymningssäkerhet

Ytterligare information om utrymning:

Räddningsvägar

En räddningsväg är en körväg som kan användas för utryckningsfordon så att de kan komma tillräckligt nära byggnader och släckvattentag.

  • En räddningsväg är ett krav för alla byggnader som är över tre våningar höga om det endast finns en utgång och nödutgång, exempelvis en balkong varifrån det är säkert att komma ut med hjälp av brandkåren
  • Räddningsvägen ska märkas ut på rätt sätt och man får inte parkera fordon eller placera andra hinder på den.
  • Man måste sköta underhållet av räddningsvägen, i synnerhet på vintern.

Utrymningsvägar

Personer som vistas i byggnaden ska i händelse av brand kunna lämna byggnaden eller räddas på något annat sätt. Det måste finnas tillräckligt med lämpligt placerade och tillräckligt breda utgångar som är lätta att passera genom. Utgångarna och passagerna ska hållas i ett skick som gör det möjligt att utrymma byggnaden på ett säkert och effektivt sätt.

Byggnaden är planerad och konstruerad med brandrisken i åtanke. Man kan tryggt lämna byggnaden en annan väg om den ena utrymningsvägen inte kan användas på grund av brand. I räddningsplanen för byggnaden ska man ta utreda utrymningsmöjligheterna i nödsituationer.

Kom ihåg att säkerställa att det inte förvaras föremål vid utgångarna, som exempelvis i trappuppgångar, på vindar, i källare och på gångar till förråd. Dessutom ska man se till att det går att köra på fastighetens räddningsvägar och att de är fria från hinder.

Utgångarna och passagerna är märkta med gröna utgångsskyltar i bland annat affärs- och möteslokaler, platser för inkvartering och vårdinrättningar. Passagerna har ofta också belysning för utpassering som tänds vid strömavbrott.

Grön utgångsskylt

är en skylt som används för att visa var en utgång är placerad och vägen som ska användas för att komma ut. Utrymningsvägar är utmärkta med gröna utrymningsskyltar med en pil som visar utrymningsriktningen. Den närmaste utrymningsdörren är utmärkt med en grön lampa ovanför dörren. Utgångsskyltarna ska alltid vara belysta.

Utrymningsbelysning

Passagerna har belysning säkrad med batterier, som lyser upp utrymningsvägarna vid strömavbrott.