Allmän farosignal och varningsmeddelande

Ytterligare information om allmän farosignal och varningsmeddelande

Allmän farosignal ges genom en alarmsignal som hörs utomhus eller rörliga varningssignaler som fästs på fordon. Signalen varnar människor som befinner sig utomhus för en hotande, omedelbar fara. Den första skyddsåtgärden som i regel är tillräcklig är att ta skydd inomhus och agera enligt anvisningarna vid en farosituation. Alla människor bör känna igen den allmänna farosignalen och kunna agera rätt när den kommer.

Varningsmeddelande

Den allmänna farosignalen åtföljs alltid av ett varningsmeddelande. Det läses upp på alla radiokanaler och visas på YLEs, MTV3:s och Nelonens textteve på sida nummer 112 samt i teveprogrammen längst upp i rutan som löpande text. I varningsmeddelandet ger man information om orsaken till varningen och skyddsanvisningar.

Den allmänna farosignalen är

  • en signal som varar i en minut och som växlande stiger (i 7 sekunder) och sedan sjunker (i 7 sekunder) eller
  • ett varningsmeddelande som myndigheterna har spelat in.
  • Faran över-signalen är en jämn ljudsignal vars längd är en minut.
  • Testsignalen är en 7 sekunder lång entonig signal.

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen

  • Gå in inomhus och stanna kvar där.
  • Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar ordentligt.
  • Sätt på radion och vänta lugnt på anvisningar.
  • Undvik att använda telefonen så att linjerna inte blockeras.
  • Avlägsna dig inte från området annat än på uppmaning av myndigheterna, annars kan du bli utsatt för fara på vägen.

Larmanordningar för varning av befolkningen testas den första vardagsmåndagen i månaden kl. 12

Systemet med larmanordningar upprätthålls för verkliga farosituationer. Larmanordningarna testas den första vardagsmåndagen i månaden klockan 12 genom en testsignal. Testsignalen är en 7 sekunder lång entonig signal. Testsignalen kräver inga åtgärder av befolkningen. Man får inte ringa och begära tilläggsuppgifter från nödnumret 112.

Systemet för förmedling av varningsmeddelanden i televisionen testas den första vardagsmåndagen i varje månad kl. 11.20. Systemet för förmedling av varningsmeddelande i radion testas årligen den 11.2.