Förebyggande av anlagda bränder

I Finland har vi dagligen i medeltal fem anlagda bränder och minst en byggnad brinner eller har antänts med avsikt. De anlagda brändernas andel är ca 16 % av eldsvådorna i Finland.

De effektivaste metoderna är att:

 1. Effektivera belysningen.
 2. Låsa dörrar och reparera slutningsmekanismer.
 3. Fästa cyckelställningar, bänkar och sopkorgar, så att de inte kan användas som inbrytningsredskap.
 4. Inte förvara saker i trappuppgångar, aulor och tamburer.
 5. Inte förvara brännbart material invid ytterväggen.
  • Sopcontainers placeras åtminstone åtta meter ifrån byggnaden.
  • Försäkringsbolagens skyddsanvisningar fastslår noggrannare skyddsavstånd för sopcontainers .
 6. Sopcontainers placeras i låsta utrymmen eller med låsta lock.
 7. Inte förvara brännbart material på lastningsbryggor.
 8. Lättantändligt material inte förvaras i källare och på vindar.
Nyckelord: