Egen brandsyn

Ta kontakt

I frågor som gäller egen brandsyn är brandinspektören anträffbar vardagar kl. 9–12.

Syftet med med egna brandsyner i bostadsbyggnader är att hjälpa ägarna och innehavarna av byggnaderna att själva bedöma säkerhetsnivån i sina byggnader. När du lär känna din egen fastighet lär du dig också identifiera riskfyllda situationer och risker i det egna boendet. Detta hjälper till att förebygga olyckor och förbättra säkerheten i vardagen.  

De som står i brandsynstur är skyldiga att genomföra en egenkontroll

Räddningsverket skickar ut ett egenkontrollsbrev till de fastigheter som står i tur att blir inspekterade. Brevet innehåller anvisningar om hur brandsynsblanketten ska returneras elektroniskt. Med brevet följer en guide för brandsäkerheten i bostadsbyggnader med en övergripande översikt om hur säkerheten i hemmet kan förbättras. Anvisningsmaterialet för egenkontrollen finns också på räddningsverkets webbplats.

Fastigheter som står i brandsynstur i Egentliga Finland våren 2022

Småhus: Egenkontrollsbrevet för småhus skickas veckan 30 till småhusinvånarna som står i brandsynstur. Sista dagen för inlämning av egenkontrollblanketten är 31.8.2022.

Våningshus: I år utförs egenkontroll brandsyner i Nystad. 

Du kan genomföra egenkontrollen också om du inte har får ett brev om egenkontroll

Med hjälp av guiderna för egenkontroll av brandsäkerheten och blanketterna kan du genomföra kontrollen och ge akt på omständigheter som förbättrar säkerheten oberoende om det gäller ett småhus eller ett våningshus.

Ett sätt som visats sig vara bra är att invånarna tillsammans går igenom fastigheten med uppmärksamheten riktad särskild på säkerhetsfrågor (skyddsrond). I våningshusbolag kan den här skyddsronden genomföras t.ex. i samband med talkon.

I oklara fall är du välkommen att be om hjälp av brandinspektören för ditt eget område. Du kan också begära att brandinspektören genomför en brandsäkerhetskontroll hemma hos dig.

Egenkontroller av brandsäkerheten har utförts i småhus i Egentliga Finland sedan 2012. Syftet är att genomföra brandsyn av småhus och våningshus i landskapet genom egenkontroller vart tionde år. I framtiden kommer egenkontrollerna av brandsäkerheten att utvidgas till att omfatta radhus.