Efter en olyckssituation

Skriv ut anvisningar:

Räddningsverkets jourhavande brandmästare är nåbara dygnet runt.

 • Länsi P3       tel. 050 433 1155
 • Itä P3           tel. 050 463 5312
 • Joki P3         tel. 050 431 9580

Både  offret,  den närstående, räddarna och ögonvittnen kan behöva psykiskt stöd efter en olycka.  Det  lönar  sig  att  söka  utomstående  hjälp.  Den  psykiska eftervården  hjälper  dig  att  behandla  de  reaktioner  och  lidande som olyckan orsakat, underlättar ångest och förebygger senare stressymptom.

Psykisk eftervård erbjuds av:

 • Hälsocentraler och sjukhus
 • Krisgrupper och kriscentraler
 • Personalhälsovården
 • Socialbyråerna
 • Församlingar (grupper för psykisk vård, diakonins jour)
 • Familjerådgivningar och familjerådgivningscentraler
 • Mentalvårdsbyråer
 • Brottsofferjouren

Du får vid behov kontakt med social- och krisjouren genom att ringa 112.

Riksomfattande kristelefoner

 • Föreningen för Mental hälsa, den nationella kristelefonen 01019 5252 (mån–fre klockan 9–06, lör 15–06 och sön 15–22)
 • Crisis prevention for foreigners 09 4135 0501 (weekdays 9–15)
 • Kyrkans nationella samtalstjänst 01019 0071 (sön–tors 18–01, fre–lör 18–03)
 • Brottsofferjourens telefonhjälp 0203 16116 (mån–tis kl. 13–21, ons–fre kl. 17–21).
 • www.tukinet.fi är en kriscentral på webben.

Materiellt och psykiskt stöd

Röda korsets larmgrupp stöder finländare genom materiell och mental förstahjälpen under de första dygnen efter en olycka eller annan specialsituation. Gruppen är en del av Frivilliga räddningstjänstens organisation och larmsystem. Även diakonins personal vid församlingen hjälper personer i akuta nödsituationer.

Efter en eldsvåda

Ta hand om din hälsa: Om du har andats in rökgaser på brandplatsen och mår illa, sök dig till en hälsovårdare eller läkare. Kom ihåg att även den psykiska eftervården är viktig efter en chockerande olycka.

Om det har skett en eldsvåda i ditt hem eller en fastighet som du äger:

 • Kontakta disponenten/fastighetsskötaren och husbolagets styrelseordförande (bl.a. i fastighetsförsäkringsärenden).
   
 • Ifall du misstänker ett brott i samband med eldsvådan eller om branden orsakat stora skador, gör en polisanmälan och be om en kopia av anmälan för försäkringsbolaget (brottsanmälan eller polisens undersökningsprotokoll).
   
 • Ta utan dröjsmål kontakt med ditt försäkringsbolag (hem- eller brandförsäkringen). Försäkringsbolaget ska inspektera skadorna innan reparationsarbetet inleds (spara skadad egendom till skadeinspektionen). I samband med skadeinspektionen och ersättningsbehandlingen kommer man överens om ersättning av den skadade egendomen. Om brandorsaken inte är fullständigt klar måste du ha tillstånd av polisen för att få flytta på egendom.
   
 • Om du inte kan övernatta i ditt hem, ta reda på var du kan bo tillfälligt. Kom på förhand överens om eventuella kostnader för tillfälligt logi med ditt försäkringsbolag. Det är möjligt att du inte kan vistas i en brandskadad lokal på grund av polisens undersökningar eller eventuella skadliga gaser. Ta med dig hemifrån t.ex. nycklar, identitetsbevis/pass, kreditkort, personliga mediciner, bankkontokort/säkerhetskoder, betyg och fotoalbum.
   
 • Förhindra ytterligare skador. Försäkra dig om att lokalen övervakas och skyddas mot inbrott (du kan komma överens om saken t.ex. med fastighetens disponent). Skydda egendomen från utomstående skadegörelse, stöld och vattenskador.
   
 • Gör en lista över dina skadade och förstörda ägodelar så fort som möjligt. Lös egendom kan vanligtvis rengöras från sot och röklukt. Egendom som blivit våt kan tvättas och torkas av en professionell skadetjänst.
   
 • Använd auktoriserade företag som specialiserat sig på skador i efterhand www.vahinkopalvelut.net

 

Observera att en fastighetsförsäkring ersätter skador i byggnadens konstruktioner. En hem- eller brandförsäkring ersätter lös egendom.