Cascade

Mer information:

Projektet på andra platser:

Projektet Cascade har som mål att stödja förverkligandet av FN:s Sendai-avtal i Östersjöområdet. 

Man försöker uppnå målet genom att påverka politiska beslutsfattare, utveckla metoder för riskanalys, erbjuda handledning, utbildning och ett verktyg online för att identifiera, bedöma och förebygga säkerhetshot till följd av klimatförändringen i stadsmiljöerna i Östersjöområdet. 

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för projektledningen och fungerar som sakkunnig vid utvecklingen av verktyget online.

Projekttid och -budget

Projekttiden är 1.1.2019–30.6.2021.

Projektet har finansierats av DG ECHO (European Union Civil Protection and Humanitarian Aid).

Projektets totala budget uppgår till 867 029 €, varav Åbo stads andel utgör 206 339 €. Egentliga Finlands räddningsverks andel ingår i detta. 

Projektpartner

Lead Partner: Egentliga Finlands räddningsverk/Åbo stad

Övriga partner: 

Council of the Baltic Sea States, Sverige
Fredriksborg Fire and Rescue Services, Danmark
Hamburg Fire and Resuce Services, Tyskland
Main School of Fire Service, Polen
SEI Tallinn, Estland
Swedish Civil Contingencies Agency, Sverige
UBC Safe Cities Commission, Lettland
UBC Sustainable Cities Commission, Finland
Åbo Akademi, Finland

 

 

Nyckelord: