Brand- och gasvarnare

Varför och vilken typ av varnare behöver man och till vad?

Varnare används för att upptäcka brand eller gasläcka så tidigt som möjligt och larma om det så att de som befinner sig därinne kan räddas.

Brandvarnare är obligatoriskt enligt lag i alla bostäder och fritidsbostäder samt i inkvarteringslokaler och på vårdinrättningar. I stora inkvarteringslokaler och vårdinrättningar krävs det en automatisk brandlarmanläggning.

Det måste finnas minst en brandvarnare på varje våning för varje påbörjade 60 m2. Efter 1.2.2009 ska brandvarnaren i alla nya bostäder vara nätanslutna och ha batterier som säkerhet. Kravet gäller även fritidsbostäder med elanslutning. Gasvarnare rekommenderas om det är en eldstad eller gasutrustning i byggnaden.

Se till att brand- eller gasvarnaren alltid är i fungerande skick!