Avgifter och fakturering

På frågor gällande e-fakturering svarar:

  • https://asiakaspalvelu.sarastia.fi
  • Riksomfattande kundservicenummer 020 6399 400, mån-fre kl. 8-16. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

På frågor gällande räddningsverkets fakturering och avgifter svarar:

Leverantörsfakturor:

ERHE-fakturering:

Kontrollavgifter:

Fakturering för akutvård:

Vid kontroll av utredningar om sjuktransporter, i faktureringsärenden och i FPA-redovisningen betjänar akutvårdens faktureringssekreterare.

  • faktureringssekreterare Merja Välilä tel. 02 263 3111
  • faktureringssekreterare Susanna Suovuori tel. 02 263 3111
  • byråföreståndare Tiina Koskinen tel. 02 263 3111

Fakturering för oljebekämpning:

Fakturering

Egentliga Finlands räddningsverk använder bara e-fakturering.

Faktureringsadress:

E-fakturor, pappersfakturor och batalningspåminnelser

Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos
00370204819800120

E-fakturaoperatör:                                                 CGI

Förmedlarkod:                                                        003703575029

Mera information: Faktureringsadresser och instruktioner (Åbo stad)

Avgifter

Räddningsverket uppbär en serviceavgift för övervaknings- och inspektionsuppgifter samt för säkerhetsutbildning.

Dessutom uppbärs en ERHE-avgift för felaktiga brandanmälningar.