Anvisningar och blanketter

På den här sidan hittar du en sammanställning av räddningsverkets blanketter och anvisningar till kunderna. Blanketterna och anvisningarna hittar du också i sitt saksammanhang när du navigerar på webbplatsen.

Du kan fylla i och returnera alla blanketter elektroniskt (förutom blankett för egenkontroll av bostadsbyggnader). Anvisningar om hur de ska returneras finns på blanketterna. Du kan också skicka blanketterna per post.

Blanketter

Anvisningar