Säkerhetsundervisning för andraklassister

Ytterligare information:

  • växel tfn 02 263 3111

Egentliga Finlands räddningsverk erbjuder avgiftsfri säkerhetsundervisning för landskapets alla skolelever i andra klass i grundskolan. Genom undervisningen som har fortgått sedan 2009 strävar man efter att förbättra elevernas säkerhetskunskaper samt att främja en god säkerhetskultur, såsom att identifiera farliga förhållanden samt agera rätt i nödsituationer.

Räddningsverket sänder anmälningsinstruktioner till skolorna på våren per e-post – anmälningstiden pågår till slutet av augusti. Räddningsverkets utbildare kontaktar de anmälda skolorna och man kommer överens om en lämplig tidpunkt för utbildningen som ordnas på hösten/vintern.

Nyckelord: