Säkerhetsundervisning för andraklassister

Ytterligare information:

  • växel tfn 02 263 3111

Egentliga Finlands räddningsverk erbjuder avgiftsfri säkerhetsundervisning för landskapets alla skolelever i andra klass i grundskolan. Genom undervisningen som har fortgått sedan 2009 strävar man efter att förbättra elevernas säkerhetskunskaper samt att främja en god säkerhetskultur, såsom att identifiera farliga förhållanden samt agera rätt i nödsituationer.

Räddningsverket skickar under hösten en anmälningsinbjudan till skolorna. Utbildningarna ordnas i mars. 

Nyckelord: