112-dagen

Ytterligare information om 112-dagen i Egentliga Finland

 

Varje år den 11 februari firas den nationella nödnummerdagen, dvs. 112-dagen. 112-dagen påminner om nödnumret 112, som fungerar i alla EU-länder.

Målet med kampanjen under 112-dagen är att göra Finland till Europas tryggaste land. Under kampanjen ges bl.a. råd om säkerheten i vardagen och om samtal till nödnumret.

Under 112-dagen ordnar Egentliga Finlands räddningsverk tillsammans med samarbetspartnerna i området ett evenemang i Åbo centrum där man kan bekanta sig med sådant som påverkar säkerheten i vardagen samt diskutera med många olika myndigheter om angelägna saker.

Nyckelord: