När du ringer nödnumret 112

Nödsamtal tas emot av nödcentralen

Första länken för den som behöver hjälp är nödcentralen. Nödcentralsoperatören gör en riskbedömning utifrån den information som framkommer under nödsamtalet, så att man kan larma hjälp till patienten. Nödsamtalen i Egentliga Finland samlas på Åbo nödcentral.

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta. Nödcentralen skickar hjälp i form av polis, räddningspersonal, sjuktransport eller socialförvaltning till platsen.

När du ringer nödnumret 112:

 1. Ring nödsamtalet själv, om du kan
  Det är viktigt att nödsamtalet rings av den som ärendet berör. Han eller hon har uppgifter som beredskapstjänsten behöver för att avgöra vilken sorts hjälp man ska skicka dit. Ett samtal som görs via mellanhänder kan göra att hjälpen som kommer till platsen fördröjs.
   
 2. Ange exakt adress och kommun
  Det kan finnas flera likadana adresser i olika kommuner i nödcentralens område. Därför är det viktigt att utöver adressen även ange kommunen där händelsen inträffat. I synnerhet på orter där man vistas på fritiden är det bra att ta reda på den exakta positionen på förhand.
   
 3. Svara på de frågor du får
  Frågorna som den jourhavande ställer har ett syfte. Frågorna fördröjer inte larmet om hjälp. I brådskande situationer larmar den jourhavande redan under samtalet de myndigheter och samarbetspartner som kommer och hjälper samt ger dem ytterligare information om det inträffade.
   
 4. Handla enligt de instruktioner du får
  Den jourhavande är utbildad för att ge instruktioner i olika situationer. Det är viktigt att följa de instruktioner som ges. Att de inledande åtgärderna vidtagits på rätt sätt har ofta en betydelse för slutresultatet.
   
 5. Avsluta samtalet först då du fått lov att göra det
  Om du avslutar samtalet för fort kan det leda till att hjälparna inte kommer till platsen lika snabbt. Efter att du fått lov att avsluta samtalet lägger du på luren. Håll linjen öppen. Den jourhavande eller en hjälpare som anländer på platsen kan behöva ytterligare information om det inträffade.

Guida hjälparna till platsen. Ring på nytt om situationen förändras.

Om det är tillfällig kö till nödnumret, lägg inte på luren! Du hör en inspelad röst som ber dig att vänta en stund. Nödsamtalen besvaras så snabbt som möjligt och alltid i den ordning de kommer in.

Du kan även ringa ett nödsamtal utan SIM-kort, bara du har batteri kvar i telefonen.

Anvisningar om nödsamtal på olika språk

Skriv ut anvisningarna och placera på synlig plats.