Poistumisturvallisuus

Lisätietoja poistumisturvallisuudesta

Pelastustiet

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.

  • Pelastustie vaaditaan kaikille yli kolmikerroksisille rakennuksille, jos rakennuksissa on vain yksi uloskäytävä ja varatie, esimerkiksi parveke, josta turvaan pääsee palokunnan avustamana
  • Pelastustie pitää merkitä oikein eikä sille saa pysäköidä ajoneuvoja, eikä asettaa muutakaan estettä.
  • Pelastustien kunnossapidosta pitää huolehtia, erityisesti talvella.

Poistumistiet

Rakennuksessa olevien henkilöiden on palon sattuessa päästävä poistumaan rakennuksesta tai ihmiset on voitava pelastaa muulla tavoin. Rakennuksessa pitää olla riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä. Uloskäytävät ja kulkureitit on pidettävä turvallisen ja tehokkaan poistumisen mahdollistamassa kunnossa.

Rakennus on suunniteltu ja rakennettu ajatellen tulipalon mahdollisuutta. Rakennuksesta pääsee turvaan toista reittiä pitkin, jos toista poistumistietä ei voi käyttää tulipalon takia. Rakennuksen pelastussuunnitelmassa on selvitettävä poistumismahdollisuudet hätätilanteissa.

Muista huolehtia, ettei uloskäytävillä, kuten porrashuoneessa, eikä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä säilytetä tavaraa. Lisäksi on huolehdittava myös kiinteistön pelastusteiden ajokelpoisuudesta ja esteettömyydestä.

Uloskäytävät ja kulkureitit on merkitty vihrein poistumisopastein mm. liike- ja kokoontumistiloissa, majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa. Kulkureiteillä on usein myös poistumisreittivalaistus, joka valaisee sähkökatkosten aikana.

Vihreä poistumisopaste

on kilpi, jota käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen. Poistumistiet on merkitty vihreillä poistumiskilvillä, joissa on poistumissuuntaa osoittava nuoli. Lähimmän poistumisoven opastaa vihreä merkkivalo oven yläpuolella. Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja.

Poistumisreittivalaistus

Kulkureiteillä on akkuvarmennetut valaisimet, jotka valaisevat poistumisreittejä sähkökatkoksessa.