Öljyntorjunta

Suomessa tapahtuu joka vuosi noin 2000 öljyvahinkoa. Suurin osa öljyvahingoista on pieniä maa-alueella tapahtuvia päästöjä kuten autoista vuotavaa poltto- tai voiteluainetta.  Suomen ympäristökeskus (SYKE) pitää yllä ympäristövahinkopäivystystä. Päivystykseen ilmoitetaan vuosittain noin 100 merellä tai mantereella tapahtunutta, laajempaa ympäristövahinkoa.

Öljy on orgaaninen ympäristömyrkky, jota pienikin määrä voi pilata suuren määrän vettä. Öljyn pilaava vaikutus esimerkiksi pohjavedelle on pitkäkestoinen, koska öljy hajoaa hyvin hitaasti. Lisäksi öljy muun muassa tuhoaa kalakantoja sekä vaikuttaa eläinten veden- ja lämmöneristyskykyyn heikentävästi.

Varsinais-Suomessa säilytetään ja alueen läpi kuljetetaan vuosittain suuria määriä öljytuotteita niin merellä kuin maanteillä ja rautateillä.

Vastuu öljyntorjunnasta

Alueen pelastustoimi vastaa maa-alueellaan, sisävesillään sekä rannikollaan tapahtuvasta öljyntorjunnasta. Suomen ympäristökeskus vastaa Suomen vesialueilla tapahtuvasta alusten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta.

Pilaaja on vastuussa kustannuksista

Öljyntorjunnan kustannuksista vastaa vahingon aiheuttaja. Jos aiheuttajaa ei löydetä tai hän on kykenemätön korvaamaan kustannuksia, ne korvataan öljysuojarahastosta. Öljysuojarahasto koostuu öljysuojamaksuista, joita peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä.

Pelastuslaitoksen öljyntorjunta

Jokainen sammutusauto, eli pelastusyksikkö, on varustettu imeytysaineella ja varusteilla, joilla pienet määrät öljyä voidaan kerätä talteen. Pelastuslaitos voi myös padota ojia tai vesialueita puomeilla öljyn leviämisen estämiseksi. Kun öljyä on valunut maaperään suuria määriä, joudutaan usein turvautumaan kaivinkoneisiin sekä muihin pidempiaikaisiin toimenpiteisiin.

Merialueilla tapahtuneita öljyvahinkoja varten pelastuslaitoksella on aluskalustoa, joilla voidaan rajata öljylautan leviämistä. Imeytyspuomeilla öljyä voidaan myös kerätä suoraan vedestä. Osassa aluksista on keruulaitteet, joilla öljyä saadaan myös talteen vedestä.

Öljyntorjunta on yhteistyötä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Suuremmissa öljyvahingoissa Syke voi ottaa vastuun öljyntorjunnasta. Merialueilla pelastustoimi ja Rajavartiolaitos tekevät yhteistyötä. Merialusten lisäksi Rajavartiolaitoksen ilma-alukset ovat suureksi avuksi öljyvahinkoja paikallistettaessa.

Ympäristövahingon ilmoittaminen

Maa-alueella tai sisävesillä tapahtunut ympäristövahinko ilmoitetaan hätäkeskukselle.

Merialueiden ympäristövahingot ilmoitetaan meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle, hätäkeskukselle tai VTS-viranomaiselle (Vessel Traffic  Service), eli alusliikennepalvelulle.

Asiasanat: