Öljysäiliöt

Tilaa käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastuksen voit tilata oman alueesi palotarkastajalta.

Kiinteistön omistaja ja haltija ovat vastuussa kiinteistön öljysäiliöistä. Pelastuslaitos toimii öljysäiliöitä sekä öljylämmityslaitteistoja valvovana viranomaisena.

Vain Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä asennusliike saa suorittaa öljylämmityslaitteiston asennuksen. Asennustyöstä annetaan kirjallinen todistus työn tilaajalle.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta. Pelastusviranomaisen on tarkastettava öljylämmityslaitteisto kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Myös säiliön vaihdosta tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle.

Käyttöönottotarkastuksesta veloitetaan  palvelumaksu.

Öljysäiliöt on tarkastettava säännöllisin väliajoin

Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön ensimmäinen tarkastus pitää tehdä 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Seuraavien tarkastusten ajankohta määräytyy ensimmäisen tarkastuksen perusteella sen mukaan, missä kunnossa öljysäiliö on.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan paikallisia määräyksiä ja ohjeita öljysäiliöiden sijoittamisesta, tarkastuttamisesta ja käytöstä poistamisesta. Tarkastuksen yhteydessä öljysäiliö puhdistetaan. Säiliön puhdistus on hyvä suorittaa säännöllisesti (5 vuoden välein), vaikka öljysäiliö ei olisi tarkastusvelvoitteen piirissä.

 

Asiasanat: