MIRG-toiminta

Pelastuslaitoksen MIRG-ryhmä auttaa laivapaloissa

Pelastuslaitoksen MIRG-ryhmä (Maritime Incident Response Group) on pelastustoimen erikoiskoulutettu meripelastusryhmä, jonka tärkein ja kiireellisin tehtävä on aluksen miehistön ja matkustajien turvallinen poistaminen vaara-alueelta sekä tulipalojen sammuttaminen. Hälytys voi kuitenkin olla myös vaarallisten aineiden onnettomuus, ensihoitoa vaativa tehtävä tai ihmisen pelastaminen esimerkiksi ruumasta. 

Suomessa viralliset MIRG-ryhmät sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Helsingissä, sekä tarvittaessa myös Maarianhaminassa on saatavilla vastaavanlaisen koulutuksen omaavaa pelastushenkilöstöä. Varsinais-Suomen ryhmään kuuluu 34 henkilöä.

Hälytystehtävässä MIRG-ryhmää johtaa päivystävä palomestari, jonka alaisuudessa toimivat paloesimies sekä kolme palomiestä. Keikalle lähtee siis aina vähintään viisi pelastajaa. Laivalla pelastustehtävät hoidetaan yhteistyössä laivan miehistön sekä  meripelastustoimintaa johtavan viranomaisen kanssa. Meripelastustoiminnan johtaja tulee meripelastuksen johtokeskuksessa MRCC Turku tai MRSC Helsinki. Laivoille on myös nimetty aina oma palopäällikkönsä, joka on yleensä konepäällikkö.

Työ veden varassa tuo lisähaasteita

MIRG-ryhmän jäseneltä vaaditaan hyvällä tasolla olevia palomiestaitoja sekä helikopterimiehistölle suunnattu HUET-koulutus (Helicopter Underwater Escape Training). Työ poikkeaa normaaleista pelastustehtävistä ja haasteita tuovat erityisesti olosuhteet ja ympäristö.

Tyypillinen vaaratilanne saa alkunsa laivan konehuoneesta. Tulipalot siellä ovat aina vakavia, sillä tiloissa on polttoainetta. Erityisen haastavaa työste tekee se, että tulipalo laivalla on usein pelastajien alapuolella toisin kuin esimerkiksi rakennuspaloissa. Kuumat ja myrkylliset palokaasut nousevat ylöspäin, joten kohteen lähestymiseen on käytettävä erityistä huolellisuutta.

Myös varustus poikkeaa normaalissa pelastustehtävässä käytettävästä. Esimerkiksi, sammutuspuvun alla pidetään pelastautumispukua, joka suojaa vedenvaraan jouduttaessa. MIRG-pelastajilla on yllään myös helikopterivinssaukseen sopivat valjaat. MIRG-ryhmä saapuu onnettomuuspaikalle ensisijaisesti helikopterilla, mutta lisämiehitystä ja -kalustoa voidaan kuljettaa paikalle tarvittaessa myös veneellä.

Vaikka MIRG-ryhmää vaativia hätätilanteita tapahtuu verraten harvoin, ammattitaitoa pidetään yllä säännöllisillä harjoituksilla: tavoitteena on neljä harjoitusta vuodessa.