Kulotus

Ilmoita kulotuksesta:

Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmalla, täytä ja tallenna koneellesi. Lataa se sitten sähköpostiisi ja lähetä pelastuslaitokselle.

Ilmoitukset voi lähettää pelastuslaitokselle myös postitse osoitteeseen:

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos / palveleva palotarkastaja
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Lisätietoja kulotuksesta:

Kulotuksesta ennakkoilmoitus pelastuslaitokselle

Kulotuksesta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulen käsittelystä on ilmoitettava puhelimitse ennen tulen sytyttämistä. Puh. 02 2633111. Myös kirjalliset ilmoitukset hyväksytään (pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi).

Metsämaan kulotus

Metsämaan kulotuksesta on ilmoitettava kirjallisesti pelastuslaitokselle kaksi viikkoa ennen kulotuksen alkamista.

Metsämaan kulotus tulee suorittaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Kuivana aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, ellei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa määräajaksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä.

Ilmoitus kulotuksesta -lomake (pdf)