Inclusive Emergency

Lisätiedot:

Hanke muualla verkossa:

Inclusive Emergency -hankkeessa pyritään kehittämään pelastushenkilölle ensimmäinen avoin ja monikielinen verkko-oppimisalusta, jonka aiheena on hätätilanteisiin varautuminen ja niihin reagoiminen tilanteissa, joihin liittyy vammaisia henkilöitä. Verkko-oppimisalustaa voidaan käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla ja siihen sisältyy seuraavat moduulit:

  • Moduuli 1: Autism Spectrum Disorder (autismikirjon häiriö)
  • Moduuli 2: Visual and Hearing impairment (näkö- tai kuulovamma)
  • Moduuli 3: Physical impairment (fyysinen vamma)
  • Moduuli 4: Mental impairment (henkinen vamma)

Kun verkko-oppimisalustan ensimmäinen versio on saatu valmiiksi, hankekumppanit testauttavat sitä neljän maan palomiehillä arvioidakseen, kuinka tehokkaasti sillä voidaan saavuttaa oppimistavoitteet. Testaustulosten perusteella hankekumppanit tekevät tarvittavat muutokset, ennen kuin verkko-oppimisalustan lopullinen versio julkaistaan toukokuussa 2022 viidellä kielellä – englanniksi, tanskaksi, espanjaksi, suomeksi ja sloveniaksi. Julkaisussa käytetään Creative Commons -lisenssiä, minkä ansiosta kuka tahansa voi vapaasti käyttää sitä, muunnella sitä ja käyttää sitä pohjana.

Hankeaika ja -budjetti

Hankeaika on 1.12.2019–31.5.2022.

Hankkeen budjetti on 254 228 €, josta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen osuus on 33 232 €.

Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Hankepartnerit

Lead Partner:

Frederiksborg Fire & Rescue Service, Tanska

Muut partnerit:

Autism Denmark, Tanska

Fire and Rescue service Kranj, Slovenia

Marcelino Champagnat Foundation, Espanja

Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service, Espanja

The Slovenian Fire Protection Association, Slovenia

Turun ammattikorkeakoulu

Varsinais-Suomen pelastuslaitos