Host Nation Support

Lisätiedot:

Hanke muualla verkossa:

  • seuraa ja keskustele Twitterissä #HnsFinland

Host Nation Support (HNS) eli Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää pelastuslaitokselle isäntämaan tukitoimien toimintamalli sekä koulutuskokonaisuus.

Lisäksi tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta valtakunnallisesti vahva asiantuntija isäntämaan tukitoimiin liittyvissä asioissa.

Host Nation Support -toimintamallien kehittämiseen tähdännyt hanke Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on päättynyt 30.6.2021.

Hankkeessa laadittu ohje on vapaasti pelastuslaitosten ja muiden viranomais- sekä yhteistoimijoiden käytössä. Voit ladata ohjeen sähköisen version tästä: 

Hankkeen tuloksia hyödynnetään nyt meneillään olevassa Host Nation Support – Kansallisen koulutuskokonaisuuden ja oppimateriaalinen kehittäminen -hankkeessa (HNS2)

Hankeaika ja -budjetti

Hankeaika on 1.1.2019–30.6.2021.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 120 400 €, josta Palosuojelurahasto on rahoittanut 75 % eli 90 300 €.

Taustaa hankkeelle:

Tukitoimien laadukas toteuttaminen ja alueellinen järjestäminen ovat osa sisäministeriön Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – pelastustoimen strategia vuoteen 2025 -kokonaisuutta. Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi -hanke toteutetaan sisäministeriön tukitoimia koskevaa ohjeistusta noudattaen. Toteutuksessa huomioidaan myös pelastustoimen olemassa olevat varautumissuunnitelmat sekä kansainvälisen pelastustoiminnan osaaminen. Sisäministeriön linjauksen mukaisesti jokaisella pelastuslaitoksella tulee olla valmius vastaanottaa kansainvälistä apua – tämä on myös EU:n pelastuspalvelumekanismin mukaista toimintaa.

”Pelastuslaitosten tulee varautua yhteistyössä alueen kuntien ja alueella toimivien järjestöjen kanssa pitkäkestoisiin onnettomuustilanteisiin, joissa pelastuslaitosten omien voimavarojen tueksi saapuu kansainvälistä pelastustoimen apua. Tarvittavat suunnitelmat voivat sisältyä pelastustoimialueiden suuronnettomuus, yhteistoiminta ja valmiussuunnitelmiin.”    Sisäministeriön julkaisu 18/2015