HAZARD

Lisätiedot:

Hanke muualla verkossa:

interreg-hazard-logo-500.jpg

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan Itämeren alueen satamissa keskittynyt HAZARD-hanke on päättynyt.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet

  • Kehittää satamien turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa alati muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten ja -vaatimusten kanssa toimimista.
  • Parantaa Itämeren alueen toimijoiden tietoisuutta toistensa käytännöistä ja lisätä yhteydenpitoa alueen toimijoiden kesken.
  • Edistää riskienhallintamenetelmien hyödyntämistä ja nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista ja johtamisesta, lisäksi harjoituksiin osallistuvat Turun ja Naantalin satamat sekä Nesteen öljysatama.

Muita hankkeen avainkumppaneita ovat eurooppalaisen TEN-T -liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikka-operaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelastuslaitokset. Projektin viisi akateemista partneria tuottavat tietoa vallitsevasta tilanteesta, toimintatavoista sekä riskienhallinnan menetelmistä. Kaiken kaikkiaan projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maasta.

Hankkeen budjetti on 4,3 M€ ja se on saanut osarahoituksen EU:n Itämeriohjelmalta vuosille 2016–2019. Vetovastuussa hankkeesta on Turun kauppakorkeakoulu.

Yhteistyökumppanit Varsinais-Suomessa

Asiasanat: