Cascade

Lisätiedot:

Hanke muualla verkossa:

Cascade-hankkeen tavoitteena on tukea YK:n Sendai-sopimuksen toteumista Itämeren alueella. 

Tähän pyritään mm. vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin, kehittämällä riskinarviointimetodeja, tarjoamalla ohjeistuksia, koulutusta sekä online-työkalun ilmastonmuutoksen tuomien turvallisuusuhkien tunnistamista, arvioimista ja ehkäisemistä varten Itämeren alueen kaupunkiympäristöissä

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa projektihallinnasta ja asiantuntijamme osallistuvat hankeviestintään, online-työkalun kehittämiseen sekä koulutuspaketin kokoamiseen ja testaamiseen.

Hankeaika ja -budjetti

Hankeaika on 1.1.2019–30.6.2021.

Hankkeen on rahoittanut DG ECHO (European Union Civil Protection and Humanitarian Aid) ja se on yksi EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 867 029 €, josta Turun kaupungin osuus on 206 339 €. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen osuus sisältyy tähän. 

Hankepartnerit

Lead Partner: Varsinais-Suomen pelastuslaitos / Turun kaupunki

Muut partnerit: 

Council of the Baltic Sea States, Ruotsi
Fredriksborg Fire and Rescue Services, Tanska
Hamburg Fire and Resuce Services, Saksa
Main School of Fire Service, Puola
SEI Tallinn, Viro
Swedish Civil Contingencies Agency, Ruotsi
UBC Safe Cities Commission, Latvia
UBC Sustainable Cities Commission, Suomi
Åbo Akademi, Suomi

 

 

Asiasanat: