42§-seminaari

42§-seminaarin materiaalit 2017

Lisätiedot 42§-seminaarista

Viranomaisyhteistyöllä parannetaan asumisen turvallisuutta

Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää vuosittain 42§-seminaarin, jonka tavoitteena on selventää pelastuslain 42. §:n asettaman velvoitteen taustoja ja syventää viranomaisyhteistyötä. Seminaari on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen viranomaisille, mukaan lukien kunnat sekä tahot, jotka toimivat ongelma-asumisen sekä ikäihmisten kotona asumisen parissa.

Asumisturvallisuuden 42§-seminaari järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Tuolloin seminaariin osallistui yli 200 henkilöä ja pelastuslaitos sai osallistujilta erittäin positiivista palautetta seminaarista. Seminaarin jälkeen pelastuslaitos pyysi halukkaita osallistumaan pelastuslaitoksen perustamaan työryhmään, jossa on tarkoitus etsiä ratkaisuja ja jakaa mielipiteitä asumiseen turvallisuuteen liittyvien haasteiden osalta.

Pelastuslain 42§ pähkinänkuoressa

Pelastuslain 42. § velvoittaa viranomaista ilmoittamaan työtehtävissä havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia toiminnanharjoittajia. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.