Pelastuslain 42§ mukainen ilmoitusvelvollisuus

Tee PL 42§ ilmoitus

Ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitokselle myös puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä pelastuslaitoksen toimipisteessä.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta

pelastuslaitos.paloriski@varha.fi

 

 

 

Tällä sivulla oleva lomake on tarkoitettu viranomaisten ja pelastuslaitoksen yhteistyötahojen käyttöön.

42§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus

Viranomaisella on pelastuslain 42§:n mukaan velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia järjestäjiä.

Tee ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä:

Linkki ilmoituslomakkeeseen

 

Pelastuslaitoksen henkilökunnalla ja sopimuspalokunnille on olemassa oma ilmoituskanava. Ota yhteyttä: Elena Raitmaa.