2. luokkalaisten turvallisuusopetus

Lisätiedot:

  • vaihde p. 02 263 3111

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tarjoaa maksutonta turvallisuusopetusta maakunnan kaikille peruskoulun 2. luokille. Vuodesta 2009 jatkuneella opetuksella pyritään parantamaan oppilaiden turvallisuustietoutta sekä edistämään hyvää turvallisuuskulttuuria, kuten tunnistamaan vaaran aiheuttajia sekä toimimaan oikein hätätilanteessa.

Pelastuslaitos lähettää syksyisin kouluille kutsun ilmoittautumiseen sähköpostitse. Koulutukset järjestetään maaliskuun aikana.  

Asiasanat: