Hätäilmoituksen teko

Hätäpuhelun vastaanottaa hätäkeskus

Avun tarvitsijan ensimmäinen linkki on hätäkeskus. Hätäpuhelun aikana saatujen tietojen perustella hätäkeskuspäivystäjä tekee riskinarvion, jotta potilaan luo voidaan hälyttää apua. Varsinais-Suomen hätäpuhelut yhdistyvät Turun hätäkeskukseen.

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan. Hätäkeskus lähettää paikalle tarpeen mukaan poliisin, pelastuksen, ensihoidon tai sosiaalitoimen apua.

Kun soitat hätänumeroon 112:

 1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit
  Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
   
 2. Kerro tarkka osoite ja kunta
  Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta. Erityisesti vapaa-ajanviettopaikan tarkat sijaintitiedot ovat hyvä selvittää etukäteen.
   
 3. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
  Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
   
 4. Toimi annettujen ohjeiden mukaan
  Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
   
 5. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
  Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla. Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.

Voit soittaa hätäpuhelun myös ilman sim-korttia, kunhan puhelimessa on virtaa jäljellä.