Kesän 2019 aikana tullaan toteuttamaan pientaloasukkaille ja kerrostaloyhtiöille suunnattua omatoimista palotarkastusta

Pientalokohteille toimitetaan kirje, joka sisältää saatteen, omapalotarkastuslomakkeen ja asuinrakennuksen paloturvallisuusoppaan. Paloturvallisuusopas on tehty neuvojen antamiseksi asumisen turvallisuuteen ja helpottamaan omatarkastuslomakkeen täyttöä. Valvontalomakkeen saaneille annetaan kuukauden verran aikaa palauttaa lomake pelastuslaitokselle. Asukkaan toivotaan palauttavan lomake ensisijaisesti sähköisesti: www.omavalvontalomake.fi/vspelastuslaitos/  

Omapalotarkastukset ovat korvanneet pelastusviranomaisen aiemmin kymmenen vuoden välein suorittamat palotarkastukset pientaloissa. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa tehdä myös pistokokein valvontaa kaikkiin kohteisiin.

Alueet, joille tänä vuonna omapalotarkastusmateriaali lähetetään, on jaoteltu postipiireittäin. Valvonta suoritetaan kuluvan kevään, kesän ja syksyn aikana

Alueet kunnittain ja postipiireittäin:

Turku:

20520

20610

20720

20730

20750

Masku:

21250

Rusko:

21290

Somero:

31400

Salo:

24800

24910

25250

25260

Pelastuslaitos suorittaa omatoimista palotarkastustoimintaa myös kerrostaloissa. Kerrostaloille suunnattu toimintamalli poikkeaa hieman pientalojen mallista. Kerrostaloyhtiöitä pyydetään vastaamaan pientaloja laajemmin taloyhtiön turvallisuutta koskevista asioista. Vastausmahdollisuus on vain sähköisellä lomakkeella. Pelastuslaitoksen yhtenä tavoitteena on saada turvallisuusasiat käsiteltäväksi myös taloyhtiön hallitus- ja/tai yhtiökokouksissa. Vuonna 2019 valvottava alue on Turussa Nättinummen ja Hepokullan asuinkerrostaloyhtiöt. Valvonta suoritetaan kevään, kesän ja alkusyksyn aikana.

Lisätietoja aiheesta antaa palotarkastaja puhelinnumerosta 040-5462189.

Omavalvontalomake ja pientalon paloturvallisuusopas ovat luettavissa osoitteessa http://www.vspelastus.fi/omapalotarkastus