Lumi ja jää aiheuttavat talvella erilaisia turvallisuusriskejä.

Pelastusteiden talvikunnossapidosta on huolehdittava

Lainsäädäntö edellyttää, että pelastustoiminta on mahdollista tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa.

Kiinteistöjen tulee huolehtia tontilla olevien pelastusteiden ja pelastusyksiköiden käyttöön tarkoitettujen alueiden talvikunnossapidosta. Talvikunnossapidolla varmistetaan, että pelastusajoneuvot pystyvät kulkemaan ja toimimaan kiinteistön alueella suunnitellusti. Pelastustiet on esitetty aina tonttikohtaisesti rakennuksen pääpiirustuksissa. Pelastusyksiköiden tilantarpeet voi myös tarkastaa pelastuslaitoksen ohjeesta.

Varo liukkaita kelejä sekä katolta putoavaa lunta ja jäätä

Liukkailla keleillä on tärkeää noudattaa varovaisuutta. Huomioithan käyttämiesi kenkien soveltuvuuden liukkaille pinnoille. Kaatumisriskiä voi vähentää nastakengillä tai liukuesteillä. Kun valitset ulkoilureittejä, huomioi kuljettavien reittien talvikunnossapidon taso.

Myös katoilta putoavan jään ja lumen varalta kannattaa olla tarkkana. Kiinteistönomistajalla on järjestyslain nojalla velvollisuus huolehtia, ettei rakennuksen katolta putoava lumi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Vaikka vastuu on kiinteistönomistajalla, on jalankulkijan silti hyvä olla varuillaan.