Suuronnettomuusharjoitus järjestetään Turun satamassa keskiviikkona 28.11.2018 klo 9–13. Harjoituksen aikana satama-alueella liikkuu tavallista enemmän viranomaisajoneuvoja. Alueella voi myös olla havaittavissa vaaratonta savua.

Lisätiedot harjoituksesta

  • harjoituksen johtaja, suunnittelija Miikka Toivonen
     
  • Twitterissä #HAZARDTurku2018

Lisätiedot HAZARD-hankkeesta

  • projektijohtaja Lauri Ojala, Turun yliopisto, p. 050 502 7031, lauri.ojala@utu.fi

  • Twitterissä #HAZARDproject

Harjoituksen kuvitteellisena lähtötilanteena on, että satama-alueella tapahtuu suuri kemikaalivuoto. Kemikaalivuodon torjunnan yhteydessä satamassa olleesta perävaunusta löydetään ihmisiä, jotka ovat altistuneet kemikaalille.

Harjoituksen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää viranomaisten yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää.

Harjoitukseen osallistuvat Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Turun Satama, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, Lounais-Suomen poliisilaitos, Rajavartiolaitos ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Harjoitus on osa EU:n Itämeriohjelman rahoittamaa HAZARD-hanketta.

Asukkaita kehoitetetaan tutustumaan turvallisuustiedotteeseen

Lähialueiden asukkaita kehotetaan tutustumaan Turun Sataman turvallisuustiedotteeseen, joka sisältää muun muassa tietoa yrityksestä ja kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.