Turun kaupungin kotihoito ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos osallistuvat yhteistyössä PaloRAI-hankkeeseen, jossa tavoitteena on kotona asuvien ikäihmisten palokuolemien vähentäminen ja kotien paloturvallisuuden parantaminen.

PaloRAI-hankkeessa käytetään apuna RAI-järjestelmää, jolla arvioidaan mm. ikäihmisten toimintakykyä. RAI-järjestelmään kerättyjen tietojen pohjalle kehitetään jatkossa kyseistä poistumisturvallisuutta kuvaava EVAC-mittari.

EVAC RAI-HC on menetelmä, jolla kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä voidaan tulevaisuudessa arvioida luotettavasti paloturvallisuuden näkökulmasta asukkaalle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Pirkanmaan Pelastuslaitos ja Tampereen kaupungin kotihoito ovat jo pidempään olleet hankkeessa mukana ja pyytäneet muun muassa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Turun kaupungin mukaan hankkeeseen.

Ikäihmiset asuvat yhä pidempään kotonaan ja osa entistä huonokuntoisempana. Samalla kun ikäihmisten osuus väestöstä tulevaisuudessa kasvaa, on tärkeää, että he voivat asua kotonaan turvallisesti.

Tänä keväänä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palotarkastaja Eerik Virtanen lähtee kotihoidon työntekijöiden mukaan kotikäynneille asukkaiden luo. Kotikäynneillä arvioidaan paloturvallisuuden näkökulmasta asuntoa ja asukkaan toimintakykyä sekä sitä, miten nopeasti asukas pystyy poistumaan asunnosta.

PaloRAI-hankkeessa kehitetään kotihoidon käyttöön EVAC-mittaustyökalu, jolla saadaan jatkossa arvio asunnon paloturvallisuudesta ja asukkaan poistumismahdollisuuksista kodistaan tulipalon sattuessa. Lisäksi määritellään myös keinoja, joilla ikäihmisten kotien paloturvallisuutta voidaan parantaa, esimerkiksi lämpötiloja mittaavien liesivahtien, paloturvallisten tekstiilien tai erilaisten huoneistokohtaisten sammutuslaitteistojen avulla.

Kotikäyntejä tehdään kaikilla kotihoidon 21 alueella, eikä asukkaita valita etukäteen esimerkiksi heidän kuntonsa mukaan. Suunnitelmana on vierailla noin viiden asiakkaan luona päivän aikana. Kesäkuuhun 2018 mennessä on tavoitteena käydä 100 turkulaisen kotihoidon asiakkaan luona.