Varsinais-Suomen pelastuslaitos otti käyttöön huhtikuun alussa viesti- ja johtokeskuksen korvaavan tilannekeskuksen. Seuraavana vuorossa on johtokeskuksen rakentaminen Turun pääpaloasemalle.

Lisätiedot

Nyt käyttöönotettu tilannekeskus palvelee ympärivuorokautisesti pelastuslaitoksen asiakkaita ja henkilökuntaa sekä Varsinais-Suomen kuntia.Tilannekeskus hoitaa pelastustoimintaan liittyviä tukitoimintoja ja tuottaa tietoja turvallisuuden tilannekuvaan Varsinais-Suomessa. Lisäksi tilannekeskuksesta avustetaan tarvittaessa Varsinais-Suomen kuntien valmiustoiminnan käynnistämistä ja tiedottamista sekä ylläpidetään pelastuslaitoksen, viranomaisten ja yhteistyötahojen yhteystietoja.

Onnettomuustilanteissa keskus kerää tarvittavan tiedon päätösten ja tilannekuvan muodostamiseksi ja välittää tietoa avainhenkilöille johtamisen tueksi. Valtaosa poikkeuksellisista tilanteista voidaan hoitaa vahvistamalla tilannekeskuksen miehitystä päivystävällä palomestarilla ja ensihoidon esimiehellä.

Turussa sijaitsee ennestään poliisin ja meripelastuksen tilannekeskukset. Pelastuslaitoksen tilannekeskus mahdollistaa entistä tiiviimmän ja tehokkaamman viranomaisyhteistyön.

Seuraavana vaiheena toiminnan kehittämisessä on johtokeskustilan rakentaminen keskuspaloaseman tiloihin, tilannekeskuksen yhteyteen. Tilojen uudistuksella vastataan lähitulevaisuuden tilannekeskusympäristön vaatimuksiin. Turun kaupunginhallitus on myöntänyt hankkeelle määrärahan.

- Suomeen on suunnitteilla tulevaisuudessa yhteensä viisi tilannekeskusta, kertoo pelastuspäällikkö Mika Kontio. Toiminnan uudistuksella ja tulevalla johtokeskuksen käyttöönotolla ennakoimme tulevaa ja haluamme olla näiden viiden joukossa.

Tulevaisuudessa johtokeskukseen on mahdollista sijoittaa myös muiden viranomaisen toimintoja siten, että johtamisesta ja koordinoinnista tulee sujuvampaa. Yhteinen viranomaistyöskentely johtokeskuksessa mahdollistaa yhteisen tilannekuvan ylläpitämisen lisäksi tilanteeseen liittyvän parhaan mahdollisen resurssien käyttämisen.

Asiasanat: