Varsinais-Suomen pelastuslaitos kehottaa kesän ja syksyn aikana pientalojen kiinteistönomistajia tekemään omatoimisesti suppean palotarkastuksen. Vuonna 2017 valvonta kohdistuu Turun, Mynämäen, Vehmaan, Salon ja Someron alueille ja se kattaa noin 9 000 pientaloa. Pelastuslaitos tavoittelee toiminnalla korkeampaa turvallisuustasoa koko Varsinais-Suomen alueelle.

Lisätiedot

– Pientaloille suunnattu omatoiminen palotarkastus lähti nyt käyntiin jo viidettä kertaa. Viime vuosina lomakkeiden palautusprosentti oli todella korkea: noin 90 prosenttia, kiittelee Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Petri Tassila.

Pelastuslaitos lähettää massapostituksena tarkastusvuorossa oleville kiinteistöille omavalvontalomakkeen vastauskuorineen ja ohjeistusmateriaaleineen. Ohjeistusmateriaali sisältää asuinrakennusten paloturvallisuusoppaan, joka on kattava läpileikkaus kodin turvallisuuden parantamisesta. Omavalvontalomakkeen saatekirjeessä on mukana ohjeet sähköiseen palauttamiseen. Omavalvontaan liittyvä materiaali on saatavilla myös pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Viime vuodesta on toimintatapaa hieman hienosäädetty: lomakkeeseen on tehty pieniä tarkennuksia ja puhelinpalveluaikaa on kasvatettu.

– Asukkaalle annetaan pidempi aika olla pelastuslaitokseen yhteydessä lomakkeen täyttämisessä. Viime vuonna kokeiltiin kolmatta kertaa lomakkeen sähköistä palauttamista. Sähköisen palautusmallin toivotaan yleistyvän, Tassila kertoo.

Omavalvonnan toteuttamissuunnitelma on laadittu koko maakunnan alueella 10 vuoden jaksolle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että maakunnan alueella jokainen pientalo tulee saamaan pelastuslaitokselta omavalvontalomalomakkeen kerran kymmenessä vuodessa.

Omavalvonta ei sulje pois mahdollisuutta palotarkastajan vierailuun

Epäselvissä asioissa apua voi huoletta kysyä pelastusviranomaiselta. Pelastuslaitoksella on käytössä palvelunumero, jossa vastataan omavalvontaan liittyviin kysymyksiin ja autetaan pulmatilanteissa. Myös pelastuslaitoksen palotarkastajaa voi pyytää tekemään kodin palotarkastuksen.

Palautettavan lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta valvontatoimenpiteitä voidaan kohdentaa tarvittaessa. Valvontatoimenpide ja jälkivalvonta voivat olla esimerkiksi palotarkastajan yhteydenotto puhelimitse, sähköinen yhteydenotto tai palotarkastuskäynti.

− Pelastuslaitos korostaa entistä enemmän asukkaiden omaa vastuuta kotinsa turvallisuudesta ja kohdentaa omia valvontaresurssejaan niille alueille, joissa henkilövahinkojen riski on suurin. Omavalvonnan ohella pientalo- ja loma-asukkaita pyritään valistamaan aktiivisemmin turvallisuusviestinnän keinoin, kuvailee Tassila.

Suuntana omavalvontatoiminnan laajentaminen kerrostaloihin

Vaikka omavalvonnan piiriin kuuluvat tällä hetkellä pientalokohteet, toimintaa tullaan jatkossa kehittämään myös muille kohderyhmille. Pelastuslaitos käynnisti kaksi vuotta sitten syksyllä omavalvontakokeilun kerrostalojen osalta. Kokeilun myötä asioita on tarkennettu ja tänä syksynä on tarkoitus toteuttaa kerrostalojen omavalvontaa Turussa. Tavoitteena on vakiinnuttaa omavalvontamenetelmä myös kerrostalojen osalta ja mahdollisesti laajentaa toimintaa rivitaloihin.

– Kerrostaloille suunnatussa omavalvonnassa tavoitteena on saada turvallisuusasioille enemmän huomiota hallitus- ja yhtiökokouksissa, linjaa Tassila.