Yaran Uudenkaupungin tehdas jakaa turvallisuustiedotteen postinumeron 23500 alueen kotitalouksiin ja yrityksiin viikolla 17.

Lisätietoja:

  • HESQ-päällikkö Hannu Kallio p. 050 385 4053, hannu.kallio@yara.com
  • pelastuslaitoksen vaihde p. 02 263 3111

Jaettavassa turvallisuustiedotteessa kerrotaan alueen asukkaille ja yrityksille tarkat toimintaohjeet mahdollisten onnettomuus- ja vaaratilanteiden varalle, jotka aiheutuvat vaarallisten kemikaalien käsittelystä Yaran tehtaalla. Jokaisen alueen asukkaan ja yrityksen on tärkeää tutustua ohjeisiin ja tallettaa ne sellaiseen paikkaan, josta ne löytyvät helposti.

Tehdasalueen ulkopuolelle vaaraa aiheuttavia onnettomuuksia ovat mahdolliset kaasuvuodot, jotka voivat levitä lähialueelle näkyvinä tai hajusta tunnistettavina kaasupilvinä. Teollisuusalueella syttyvissä tulipaloissa muodostuu myös haitallista savua ja nokea, jotka saattavat levitä lähiympäristöön.

Yara on tehnyt turvallisuusselvityksen ja riskienarvioinnit suuronnettomuusvaaran tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Yaran mukaan suuronnettomuuksien ennaltaehkäisyssä keskeisessä asemassa on Yaran henkilökunnan korkea ammattitaito sekä ajanmukainen tekniikka, valvonta ja ohjeistukset.

Pelastustoimi varautuu alueellaan mahdollisesti sattuviin suuronnettomuuksiin erillisellä suunnitelmalla. Suunnitelmassa ovat huomioituna mm. onnettomuuden vaaran leviämisen estäminen ja torjuminen mahdollisimman tehokkaasti sekä vaara-alueen väestön varoittaminen ja turvaaminen. Yaralla on säännöllisesti suuronnettomuusharjoituksia yhdessä pelastustoimen kanssa.