Naantalin Karvetin koulun liikuntasalissa syttyi tulipalo 30.3.2017 noin klo 16.00. Pelastuslaitoksen tekemän palontutkinnan perusteella on havaittu paloriski, joka liittyy liikuntasalin akustiikkarakenteisiin.

Akustiikkaseinään oli upotettu pistorasioita, joiden sisälle oli kertynyt vuosien mittaan runsaasti hienojakoista pölyä. Akustiikkaseinä on ollut pääosiltaan palavarakenteinen, sisältäen mm. syttymisherkkää juuttikangasta. Todennäköisesti juuttikangasta on ollut osittain pistorasiarakenteen sisäpuolella peitekehyksen alla. Lisäksi akustinen seinärakenne on ollut sellainen, ettei normaalia puhtaanapitoa ole pystytty tekemään.

Seinärakenne on tämän hetkisten tietojen perusteella syttynyt sähkölaitteen pistokkeen kytkemisen yhteydessä. Pistokkeen kytkennän yhteydessä rasian sisällä on tapahtunut kipinöintiä, joka on riittänyt sytyttämään pistorasian sisällä olevan hienojakoisen pölyn ja siten muodostanut riittävästi energiaa sytyttääkseen akustiikkarakenteen juuttikankaan. Palontutkinta on myös varmistanut, että pistorasian kipinöinti on ollut niin nopeaa, ettei suojalaitteisto ole ehtinyt reagoimaan.

Pelastuslaitos kehottaa tarkistamaan pistorasioiden kunnon

Kyseinen akustiikkarakenne on hyvin yleinen julkisissa tiloissa, erityisesti kouluissa sekä liikunta- ja monitoimihalleissa. Jos riskirakenne löytyy omasta kiinteistöstä, on syytä pyytää sähköasentajaa tarkistamaan pistorasioiden kunto ja tarvittaessa huoltaa ne. Ensitoimenpiteen jälkeen on syytä selvittää myös mahdollisten pistorasioiden siirto muuhun paikkaan.

Samalla pelastuslaitos kehottaa kiinteistöjen haltijoita tarkistamaan pelastussuunnitelmiensa sisällön. Kaikkien tilojen käyttäjien on oltava tietoisia mm. rakennuksen osoitteesta sekä alkusammutusvälineiden ja kokoontumispaikan sijainnista.